Římskokatolická farnost Slaný

Aktuality

 • Tradiční pouť ke Svatému Václavu do Ovčár: sraz u kostela Sv. Gotharda v 13:00, od 14:00 mše svatá v Ovčárech, od 15:30 začátek společného odpoledne na klášterní zahradě (grilování, občerstvení, hry pro děti).
 • Náboženství začíná od středy 14. 9., bude opět od 17.30 v klášteře.
 • Biblická hodina v září výjimečné 2. úterý v měsíci, tj. 13. 9. od 18.45 na faře.
 • Každý 1. pátek v měsíci od 19.30 na faře farní společenství otevřené všem.
 • Farní duchovní obnova v Bozkově u Semil (4. – 6. 11.) – téma modlitba
  • Pátek: příjezd a ubytování do 19:00
   po večeři krátká katecheze o modlitbě obecně (P. Jan)
  • Sobota: dopoledne škola modlitby I. (jáhen František)
   odpoledne škola modlitby II. (P. Jan)
   v podvečer mše sv. s nedělní platností
   následuje společný večer (Dřevěnka, fara)
  • Neděle: program dle vlastní volby: společný výlet, individuální výlet, setrvání na faře + farní mše sv…
  • Přihlášení nejpozději do 23. 10. na mailu: harigelovi@centrum.cz
  • Bylo by ale dobré vědět do konce září, zda je reálné, aby se rekolekce uskutečnila (tj. bude alespoň 10 dospělých zájemců). Proto prosím o včasné přihlášení.
  • V přihlášce je třeba uvést: počet dospělých, počet dětí, účast na jídlech, tedy počet večeří v pátek, snídaní v sobotu atd. (nedělní oběd již nebudeme zajišťovat).
  • Kdo uvede heslo „Dřevěnka“, hlásí se na sobotu večer automaticky na večeři do této restaurace.


  Bohoslužby ve farnosti

  Slaný, kostel svatého Gotharda neděle, 9:00
  středa, 18:00
  pátek, 18:00
  sobota, 17:30

  (v kapli na faře)
  (v kapli na faře)

  2. a 4. sobota v měsíci
  Slaný, klášter nejsvětější Trojice neděle, 10:30
  pondělí, 17:30
  úterý, 17:30
  čtvrtek, 17:30
  Tuřany, kostel Panny Marie neděle, 11:00
  Zvoleněves, kostel svatého Martina neděle, 18:00
  Pozdeň, kostel stětí svatého Jana Křitele neděle, 15:00 2. a 4. neděle v měsíci
  Dolín, kostel svatých Šimona a Judy sobota, 17:00 1. sobota v měsíci
  Dřínov, kostel svatého Lukáše sobota, 17:00 3. sobota v měsíci

  Další pravidelné akce ve farnosti

  Náboženství středa, 17:30 – 18:15 klášter
  Probíhá (kromě školních prázdnin) souběžně ve třech věkových skupinách. Je možné připojit se i v průběhu školního roku.
  Příprava na křest středa, 18:15 – 19:15 klášter
  Růženec neděle, 8:30 kostel sv. Gotharda
  Adorace Nejsvětější svátosti středa, 17:15 (tichá)
  1. pátek v měsíci, 18:35 (animovaná)
  kostel sv. Gotharda
  Biblická hodina 3. úterý v měsíci, 18:45 fara
  Skauti Evropy středa, 15:30 (dívky)
  středa, 16:00 (chlapci)
  klášter
  Skauti Evropy jsou křesťanská skautská organizace. Noví zájemci jsou vítáni! Více informací poskytne br. Jaroslav Šulák (+420 721 016 399). Web organizace: http://www.skauti-evropy.cz/.
  Společenství žen 1× měsíčně V případě zájmu kontaktujte Jitku Novákovou (+420 607 000 064).
  Společenství mužů poslední úterý v měsíci, 20:00 klášter
  Více informací u o. Jaroslava Suroviaka (+420 731 604 555).
  Společenství Cursillo https://www.cursillo.cz/ Společenství k prohloubení víry dospělých. Více informací u o. Jaroslava Suroviaka (+420 731 604 555).

  Pastorace ve Slaném

 • Křest: Pro dospělé žadatele o křest a biřmování je určen kurz základů víry, který probíhá každou středu od 18.15 do 19.15 v klášteře. Doba přípravy je zhruba jeden rok. V případě zájmu je rovněž možné domluvit se s duchovním správcem na individuální přípravě. Křest malých dětí je třeba domluvit s duchovním správcem alespoň 1 měsíc před plánovaným termínem.
 • Svátost smíření: Ke sv. zpovědi je možné přistoupit vždy v pátek, v sobotu a v neděli, půl hodinu před mší svatou, v kostele sv. Gotharda, v neděli také v klášterním kostele. Na 1. pátek v měsíci také během adorace. Dále v úředních hodinách nebo kdykoliv po individuální domluvě.
 • Návštěvy nemocných (doma, v nemocnici, v domech sociálních služeb): Na žádost nemocného, jeho příbuzných nebo personálu nemocnice.
 • Křesťanské manželství: Uzavření manželství v katolickém kostele je možné, pokud je alespoň jeden ze snoubenců katolík. Svatbě předchází příprava, která obvykle zahrnuje 7 setkání s knězem nebo jáhnem. Je proto třeba kontaktovat duchovního správce alespoň 3 měsíce před plánovaným termínem svatby.
 • Křesťanský pohřeb: Čas a místo konání pohřbu je třeba s duchovním správcem domluvit před vytištěním parte.
 • Žehnání osob, domů atd. je možné po individuální domluvě s duchovním správcem.
 • Oáza: Duchovní formace především pro náctileté. Více informací na https://oaza.info/novyweb/ nebo u duchovního správce.