Římskokatolická farnost Slaný

Aktuality

  • Z důvodu návštěvy představeného karmelitánského řadu v ČR nebude v pátek 28. 6. sloužena veřejná mše svatá. Děkujeme za pochopení.

Bohoslužby ve farnosti

Slaný, kostel svatého Gotharda neděle, 9:00
středa, 18:00
pátek, 18:00
sobota, 17:30

(v kapli na faře)
(v kapli na faře)

2. a 4. sobota v měsíci
Slaný, klášter nejsvětější Trojice neděle, 10:30
pondělí, 17:30
úterý, 17:30
čtvrtek, 17:30
Tuřany, kostel Panny Marie neděle, 11:00
Zvoleněves, kostel svatého Martina neděle, 18:00
Pozdeň, kostel stětí svatého Jana Křitele neděle, 15:00 2. a 4. neděle v měsíci
Dolín, kostel svatých Šimona a Judy sobota, 17:00 1. sobota v měsíci
Dřínov, kostel svatého Lukáše sobota, 17:00 3. sobota v měsíci

Další pravidelné akce ve farnosti

Náboženství středa, 17:30 – 18:15 klášter
Probíhá (kromě školních prázdnin) souběžně ve třech věkových skupinách. Je možné připojit se i v průběhu školního roku.
Příprava na křest čtvrtek, 18:15 – 19:15 klášter
Růženec neděle, 8:30 kostel sv. Gotharda
Adorace Nejsvětější svátosti středa, 17:15 (tichá)
1. pátek v měsíci, 18:35 (animovaná)
kostel sv. Gotharda
Biblická hodina 3. úterý v měsíci, 18:45 fara
Skauti Evropy středa, 15:30 (dívky)
středa, 16:00 (chlapci)
klášter
Skauti Evropy jsou křesťanská skautská organizace. Noví zájemci jsou vítáni! Více informací poskytne br. Jaroslav Šulák (+420 721 016 399). Web organizace: http://www.skauti-evropy.cz/.
Spolčo 2. pondělí v měsíci, 18:00 fara
Pro více informací kontaktujte Anežku Harigelovou (+420 704 738 010).
Společenství žen 1× měsíčně V případě zájmu kontaktujte Jitku Novákovou (+420 607 000 064).
Společenství mužů poslední úterý v měsíci, 20:00 klášter
Více informací u o. Jaroslava Suroviaka (+420 731 604 555).
Farní společenství 1. pátek v měsíci fara
Otevřené společenství pro všechny bez rozdílu. Sdílení, modlitba, občerstvení. Více informací u Františka Drozda (+420 777 005 999).
Společenství pro manžele 1× měsíčně V případě zájmu kontaktujte Františka Drozda (+420 777 005 999).
Společenství Cursillo https://www.cursillo.cz/ Společenství k prohloubení víry dospělých. Více informací u o. Jaroslava Suroviaka (+420 731 604 555).

Pastorace ve Slaném

  • Křest: Pro dospělé žadatele o křest a biřmování je určen kurz základů víry, který probíhá každou středu od 18.15 do 19.15 v klášteře. Doba přípravy je zhruba jeden rok. V případě zájmu je rovněž možné domluvit se s duchovním správcem na individuální přípravě. Křest malých dětí je třeba domluvit s duchovním správcem alespoň 1 měsíc před plánovaným termínem.
  • Svátost smíření: Ke sv. zpovědi je možné přistoupit vždy v pátek, v sobotu a v neděli, půl hodinu před mší svatou, v kostele sv. Gotharda, v neděli také v klášterním kostele. Na 1. pátek v měsíci také během adorace. Dále v úředních hodinách nebo kdykoliv po individuální domluvě.
  • Návštěvy nemocných (doma, v nemocnici, v domech sociálních služeb): Na žádost nemocného, jeho příbuzných nebo personálu nemocnice.
  • Křesťanské manželství: Uzavření manželství v katolickém kostele je možné, pokud je alespoň jeden ze snoubenců katolík. Svatbě předchází příprava, která obvykle zahrnuje 7 setkání s knězem nebo jáhnem. Je proto třeba kontaktovat duchovního správce alespoň 3 měsíce před plánovaným termínem svatby.
  • Křesťanský pohřeb: Čas a místo konání pohřbu je třeba s duchovním správcem domluvit před vytištěním parte.
  • Žehnání osob, domů atd. je možné po individuální domluvě s duchovním správcem.
  • Oáza: Duchovní formace především pro náctileté. Více informací na https://oaza.info/novyweb/ nebo u duchovního správce.